Efterbehandling

Kompletta produkter till kund

Vi levererar kompletta produkter till kund, och utför även efterbehandlingar

  • Montering
  • Ytslipning
  • Trumling
  • Ytbehandlingar som eloxering, betning, våtlack och pulverlack
  • Vi ombesörjer härdning m.m.


Vi levererar ytbehandlingar som eloxering, betning, våtlack och pulverlack


Pulverlackering


Montering


Galvanisering